Utbildning

Rockesholm erbjuder intern elevutbildning för blivande alkohol- & drogbehandlare, föreläsningar för yrkesverksamma och studerande och även utbildningsdagar anpassade efter kundens behov till tid, plats och innehåll.

Förutom föreläsningar eller utbildningspaket med fokus på beroendetillstånd, orsaker och konsekvenser, erbjuder vi temadagar som riktar sig till personer som i sitt arbete måste förhålla sig till människor med beroendetillstånd samt anhöriga med samma problematik. Syftet är dels att öka kunskapen om, och därmed förståelsen för hur interaktionen mellan parterna påverkas och dels ge kunskap om lågaffektivt bemötande. Vi förmedlar också information om var det finns stöd för anhöriga i deras svåra situation och om det anhörigprogram som Rockesholm bedriver. Vi pratar om hur beroendeutvecklingen ser ut och hur anhörigas roller förändras med denna samt vilka konsekvenser det får för målgrupperna.