Corona rutiner

Information om besök Med anl. av Covid-19

I samtliga våra verksamheter finns en god vana att hantera smittsamma sjukdomar, som till exempel säsongsinfluensa och maginfluensa. Som alltid gäller att Rockesholms medarbetare stannar hemma om de är sjuka.. Läs mer

Behandling

Rockesholm är ett behandlingshem som vänder sig till vuxna män och kvinnor som av olika anledningar fått problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel. Det innebär att du använder en substans på ett sätt som du inte längre klarar att styra över. Ofta börjar ett bruk av alkohol/droger med ett behov av att döva känslor, som ångest och nedstämdhet och/eller för att lindra smärta, söka spänning, glädje eller avslappning...
Läs mer

Anhörig

Den som har en nära relation till en person med missbruk/beroende kan komma att utveckla speciella överlevnadsstrategier som har vissa paralleller med missbrukarens beteende. Anhöriga lägger ofta ner allt mer energi på att bemästra problemen allteftersom missbruket ökar. Det blir en väsentlig del av livet. Man kan känna sig hjälplös och precis som för missbrukaren mår man allt sämre psykiskt... Läs mer

Verksamheten startade 1987 som ett av de första 12-stegsorienterade behandlingshemmen i Sverige. Rockesholm är beläget 7 mil nordväst om Örebro. Från start hade vi en unik läkemedelsnedtrappning/avgiftning som blev marknadsledande. Under tidigt -90-tal tillkom diagnostik och kognitiv beteendeterapi. Under åren har vi utvecklat verksamheten och behandlingsmetoderna efter patienternas förändrade, och mer komplexa, behov.

Vår målgrupp

Vi tar emot personer över 18 år med beroendetillstånd, med eller utan psykisk sidoproblematik. Remitterande enheter är bl.a. socialtjänsten, kriminalvården och företag.

Kvalitets- & miljöpolicy

Rockesholm lägger stor vikt vid etiska och moraliska faktorer, såväl vad gäller sättet att bedriva affärsverksamhet som patientarbete och hantering av hälsa och miljö. Kompetens och engagemang är våra viktigaste resurser.

Rockesholm erbjuder utredning, behandling samt konsultativa tjänster inom området alkohol- och drogproblem. Tjänsterna grundas på, och utgår från, vetenskap och beprövad erfarenhet och väljs utifrån varje klients behov. Detta i nära samverkan med remittent, patient och andra berörda.

Rockesholm lägger stor vikt vid miljömedvetenhet. Vi tror på att den största nyttan ligger i det förebyggande arbetet. Lagstiftningen är vår lägsta nivå för måluppfyllelse. Därutöver sätter vi nya mål för minskning av vår miljöpåverkan, som är störst inom energianvändning, drivmedel, livsmedel och avfall.

För bibehållet aktivt miljöarbete månar Rockesholm om ansvarsfördelning. Vi ser miljöarbetet som en integrerad del av vår verksamhet. Med engagemang hos medarbetare och ledning vill vi bidra till ett samhälle som bygger på kretslopps-tänkande och ett optimalt resursutnyttjande.

Kommande evenemang

Det finns inga kommande evenemang just nu.