Coronarutiner

I samtliga våra verksamheter finns en god vana att hantera smittsamma sjukdomar, som till exempel säsongsinfluensa och maginfluensa. Som alltid gäller att Rockesholms medarbetare stannar hemma om de är sjuka. Vi följer även rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för god patientsäkerhet och arbetsmiljö varpå tillfälliga begränsningar av besök, sociala sammankomster och mottagning är aktualiserade. Det finns också en beredskap för att vidta ytterligare åtgärder vid behov.

En av de viktigaste åtgärderna är att hålla god handhygien och följa de basala hygienrutiner som alltid gäller i vårt arbete.  Särskilt viktigt är att de som arbetar, skyddar våra personer som bedöms befinna sig i högriskgrupper, inte går till jobbet om de får symtom på Coronaviruset.

Studiebesök sker via Skype eller telefon.  Inför placering så efterfrågas så att symptom inte finns. Sker endast då personen inte uppvisar förkylning- och/eller febersymtom. Kommunikation är viktig del i att kunna säkerställa en trygg och säker vård hos oss på Rockesholm.

Loftmötet (AA-mötet på Rockesholm) är tillsvidare inställt.