Växelvård

Rockesholm kan erbjuda individuellt anpassad växelvård för de klienter som behöver längre tids behandling men som även behöver chans att testa sin nykterhet och drogfrihet på hemmaplan och då kunna känna trygghet i vetskapen om att man ska tillbaka till sin grupp på behandlingshemmet efter en bestämd tid.

Det är gynnsamt för klientens fortsatta nykterhet och drogfrihet om det finns möjlighet till öppenvård eller andra resurser som kan utgöra ett komplement till behandlingen på Rockesholm under vistelserna på hemorten. Det är då grundläggande med en god kommunikation mellan vårdgivarna för ett gott resultat. Vår erfarenhet av en fungerande växelvård är att utbytet leder till större kunskapsutveckling för alla parter i ett gott och nära samarbete.

För mer information om växelvård, kontakta oss på:

Telefon: 0591 – 68 440 eller E-post: info@rockesholm.com