Kriminalitetsprogram

I samarbete med Stödboendet Per aspera har vi ett separat KBT-baserat kriminalitetsprogram. För att få delta krävs det att klienten i ett pict-test visat sig ha kriminella tankemönster. Vi kan även ta emot andra klienter än redan inskrivna för kriminalitetsprogram, vid behov och i mån av plats.