Utbildning

Rockesholm erbjuder intern elevutbildning för alkohol- & drogbehandlare, föreläsningar för yrkesverksamma och studerande och även utbildningsdagar som är individuellt anpassade efter kundens behov.

Den 30 maj 2012 genomförde Rockesholm en utbildningsdag för yrkesverksamma i Karlskoga kommun. Dagen behandlade anhörigas behov i förhållande till missbruk/beroende. Syftet med dagen var att personal som möter personer med missbruk- och beroendeproblematik och deras anhöriga skulle få ökad förståelse för anhörigas behov samt kunna informera om vart anhöriga kan vända sig för att få stöd. Programmet för dagen innehöll bland annat föreläsning om beroendeutveckling, information om Rockesholms Anhörigprogram och föreläsning om familjeroller och maktlöshet.

För mer information om utbildningsdagar klicka här.

”Vi hade en suveränt bra dag med föreläsare från Rockesholm så jag vill bara tacka än en gång och hälsa Marianne, Magnus och Laila att de var helt fantastiska!”
Unni Johansson
Enhetschef
Karlskoga kommun