Corona rutiner

I samtliga våra verksamheter finns en god vana att hantera smittsamma sjukdomar, som till exempel säsongsinfluensa och maginfluensa. Som alltid gäller att Rockesholms medarbetare stannar hemma om de är sjuka. Vi följer även rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för god patientsäkerhet och arbetsmiljö varpå tillfälliga begränsningar av besök, sociala sammankomster och mottagning är aktualiserade. Det finns också en beredskap för att vidta ytterligare åtgärder vid behov.

En av de viktigaste åtgärderna är att hålla god handhygien och följa de basala hygienrutiner som alltid gäller i vårt arbete.  Särskilt viktigt är att de som arbetar, skyddar våra personer som bedöms befinna sig i högriskgrupper, inte går till jobbet om de får symtom på Coronaviruset.

Studiebesök sker via Skype eller telefon.  Inför placering så efterfrågas så att symptom inte finns. Sker endast då personen inte uppvisar förkylning- och/eller febersymtom. Kommunikation är viktig del i att kunna säkerställa en trygg och säker vård hos oss på Rockesholm.

Loftmötet (AA-mötet på Rockesholm) är tillsvidare inställt.

Verksamheten startade 1987 som ett av de första 12-stegsorienterade behandlingshemmen i Sverige. Beläget 7 mil norr om Örebro. Från start hade vi en unik läkemedelsnedtrappning/avgiftning som blev marknadsledande. Under tidigt -90-tal tillkom diagnostik och kognitiv beteendeterapi(KBT). Under åren har vi utvecklat verksamheten och behandlingsmetoderna efter patienternas förändrade och mer komplexa behov.

Anhörig

Den som har en nära relation till en person med missbruk/beroende kan komma att utveckla speciella överlevnadsstrategier som har vissa paralleller med missbrukarens beteende. Anhöriga lägger ofta ner allt mer energi på att bemästra problemen allteftersom missbruket ökar. Det blir en väsentlig del av livet. Man kan känna sig hjälplös och precis som för missbrukaren mår man allt sämre psykiskt.

Rockesholm Behandling & Utbildning bjuder in patienter, anhöriga till patienter och yrkesverksamma att delta i anhörigprogram. Vi vill att Du som deltar i anhörigprogram skall känna att detta är till för Dig och ingen annan. Du får tillfälle att träffa andra personer i samma situation.

Mer information

Catrine C

Telefon: 0591 – 68 440
Mobil: 0706 - 70 22 69
E-post:  catrine@rockesholm.com