Verksamheten startade 1987 som ett av de första 12-stegsorienterade behandlingshemmen i Sverige. Beläget 7 mil norr om Örebro. Från start hade vi en unik läkemedelsnedtrappning/avgiftning som blev marknadsledande. Under tidigt -90-tal tillkom diagnostik och kognitiv beteendeterapi(KBT). Under åren har vi utvecklat verksamheten och behandlingsmetoderna efter patienternas förändrade och mer komplexa behov.

Kommande evenemang

 1. Anhörigprogram

  februari 20 klockan 10:00 - februari 23 klockan 13:00
 2. Anhörigprogram

  februari 21 klockan 10:00 - februari 24 klockan 13:00
 3. Återbesöksdagar

  februari 24 klockan 08:45 - februari 26 klockan 16:00
 4. Återvändare anhörigprogram

  mars 13 klockan 10:00 - mars 14 klockan 14:00
 5. Återbesöksdagar

  mars 23 klockan 08:45 - mars 25 klockan 16:00

Anhörig

Den som har en nära relation till en person med missbruk/beroende kan komma att utveckla speciella överlevnadsstrategier som har vissa paralleller med missbrukarens beteende. Anhöriga lägger ofta ner allt mer energi på att bemästra problemen allteftersom missbruket ökar. Det blir en väsentlig del av livet. Man kan känna sig hjälplös och precis som för missbrukaren mår man allt sämre psykiskt.

Rockesholm Behandling & Utbildning bjuder in patienter, anhöriga till patienter och yrkesverksamma att delta i anhörigprogram. Vi vill att Du som deltar i anhörigprogram skall känna att detta är till för Dig och ingen annan. Du får tillfälle att träffa andra personer i samma situation.

Mer information

Catrine C

Telefon: 0591 – 68 440
Mobil: 0706 - 70 22 69
E-post:  catrine@rockesholm.com