Personal

Behandlare

Alkohol- & drogbehandlare
Alkohol- &   drogbehandlare
Alkohol- &   drogbehandlare
Anhörigbehandlare
Behandlare under utbildning

Administration

Kund- och marknadsansvarig
Ägare & verksamhetsansvarig
Föreståndare
Miljö- och kvalitetssamordnare, schemaansvarig
Leg. Läkare
Kognitiv beteendeterapeut
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Kock & köksansvarig
Fastighet & fordonsansvarig
Lokalvårdare och husfar
Peter G
Vaktmästeri
Rolf E
Chaufför

Helg- & kvällspersonal

Evy J
Helg- & kvällspersonal
Helg- & kvällspersonal
Helg- & kvällspersonal
Helg- & kvällspersonal
Helg- & kvällspersonal