Spelberoende

12-stegsprogrammet kan även tillämpas på spelmissbruk och spelberoende, men klienten behöver insatser som är särskilt anpassade efter just spelberoendets behov och svårigheter.

Förutom gruppbehandlingen har vi en utbildad spelbehandlare som lägger upp individuella program anpassat efter spelberoendet, även dessa insatser är KBT- baserade.