Förlängd behandling

Det finns möjlighet till Förlängd behandling för de klienter som har behov av längre tid i behandling och programmet blir då individuellt anpassad efter klientens behov.

 

Fokus här ligger på fortsatt behandling enligt 12 – steg men även med mycket social färdighetstränging, genom:

  • Resor till Örebro och Nora med schemalagd fysisk träning, besök hos olika myndigheter
  • Medveten närvaro
  • Skapa och bevara goda relationer
  • Känsloreglering
  • Hantering av beroende och varningssignaler
  • Träning i att be om hjälp
  • Prioritering av problem och kommunikationsträning

Tiden i förlängd behandling är helt individuellt anpassad efter patientens behov, uppdragsgivarens önskemål och är ofta kopplad till eftervårdsmöjligheter på hemorten.