Återfallsprevention & återfallsprogram

Under hela behandlingstiden arbetar vi med motivation och återfallsprevention. En del klienter tar ändå efter tids nykterhet och drogfrihet återfall. Dessa erbjuder vi ett återfallsprogram som dels innebär deltagande i primärbehandling och dels ett eget, individuellt, KBT-baserat återfallsprogram.