Anhörigprogram

Anhörigmöte via telefon
Varmt välkomna på anhörigmöten via telefon med start måndag den 11 maj. I mötena så pratar vi om medberoendeproblematiken. Du kommer få uppgifter och verktyg som kan hjälpa till i vardagen. Det kostar ingenting att delta i våra telefonmöten. 

Hur går det till?
Man ringer ett nummer som är låst med en kod, för att få tillgång till telefonnummer samt kod så kontaktar du Catrine på 070-670 22 69. Det går bra att skicka sms eller ringa. Det går även bra att skicka ett mail till catrine@rockesholm.com.

När
Datum: 11 maj, 18 maj,  25/maj, 1 juni
Tid: 18:00 - 19:30

 

Vad kan du göra?

Du har förmodligen redan försökt med allt.
Kontrollera, Försökt finna lösningar, fixat och räddat, givit goda råd, skyddat, vädjat, hotat, manipulerats, skyllt på andra, skyllt på dig själv.
Detta har inte gett något varaktigt resultat mer än att du förmodligen har känt dig maktlös, ensam, fångad, skyldig, bitter, trött, hopplös, arg ,skamsen, trött, besviken och värdelös.

Anhörigprogrammet

Alkohol– och drogberoende är en behandlingsbar sjukdom som även drabbar anhöriga, vänner och arbetskamrater. Var och en som lever I nära kontakt med en kemiskt beroende person lever under känslomässigt stressande förhållanden. I anhörigprogrammet kan Du få hjälp att bli fri från denna spänning och stress.

 

Anhörig

Du tar på dig ett ansvar som förälder, partner, make/maka, bror, syster, arbetsgivare/ vän. Det finns en tro på att "just nu behövs jag", "vi skall hålla ihop tills vi får ordning på det här", eller "när han/hon mår bra kan jag gå".

Det finns ett hopp om att "det blir bättre en dag", eller också kan man ha en tuff attityd och förgäves tvinga eller hota missbrukaren att ändra sig. Mangråter, klandrar eller förnekar att problemet finns.

Vi vill ge anhöriga och vänner förståelse för varför det blev som det blev och hopp om en bättre framtid. Vi vill ge en förståelse för varför rollerna ser ut som de gör i familjen och hur de kan förändras. Genom att få insikt i detta ges möjligheter till förändring och ökad livskvalitet.

Rockesholm Behandling & Utbildning bjuder in

- Anhöriga till patienter(familj, släkt & vänner)

- Anhöriga till personer som ännu inte sökt hjälp för sitt missbruk

- Arbetskollegor

- Personer uppvuxna i missbruksfamilj

- Yrkesverksamma som kommer i kontakt med missbrukare/beroende ex:  handläggare i socialtjänsten, behandling assistenter och kriminalvården.

-Andra som önskar veta mera om medberoende problematiken.

 

Vi vill att Du skall känna att detta är till för Dig och ingen annan.

Du får tillfälle att träffa andra i samma situation, dela erfarenheter och att du inte är ensam. Du får kunskap om medberoende/möjliggörare, beroendesjukdomen, familjesystemet, tillfrisknandeprocessen

Vi förmedlar kunskap om anhörigas behov och ger stöd och verktyg för att kunna förändra livet i positiv riktning. Vi erbjuder möjlighet till hopp om förändring och personligutveckling.

Kommande anhörigprogram

  1. Anhörigmöte via telefon

    juni 1 klockan 18:00 - 19:30

Start torsdag 10.00

Avslut Söndag 13.30

Nästa återträff

 


Praktisk information

Anhörigprogrammet pågår torsdag till söndag, en gång i månaden, med en uppföljningsdag/dagar två månader senare. Programmet pågår sammanlagt fem - sex dagar.

Platsen är Sjövillan, som ligger vackert belägen vid sjön nedanför Rockesholm Behandling & Utbildning.

Vill du veta mer om anhörigprogrammet och hur ni kan anmäla ert intresse, kontakta oss på telefon: 0591 - 68 440 eller skicka e-post till info@rockesholm.com

 

Intresseanmälan

Catrine C

Telefon: 0591 – 68 440
Mobil: 0706 - 70 22 69
E-post:  catrine@rockesholm.com