Anhörigprogram

Intresseanmälan
Om du är intresserad av att gå ett anhörigprogra, fyll i nedanstående formulär


v. 30 26-29/7v. 33 16-18/8v. 37 13-16/9v. 41 11-14/10v. 45 8-11/11v. 49 6-9/12

Anhörigprogram 2018
v. 3      18-21/1       
v. 7      15-18/2      
v. 11    15-18/3       
v. 15    12-15/4          
v. 21    24-27/5        
v. 23    7-10/6           
v.30   26-29/7
v.33   16-19/8
-> v.37   13-16/9
v.41   11-14/10
v.45   8-11/11
v.49   6-9/12

Nästa återträff 19-20/10

Start torsdag 10.00, Avslut Söndag 13.30
Anhörigprogram återbesök: På  bokade fredagar från 09.00  -  16.30.

Ni som ska delta och har lång resväg eller har andra hinder är välkomna till Rockesholm kvällen innan anhörigprogrammet startar för att installera er och komma på plats.

Den som har en nära relation till en person med missbruk/beroende kan komma att utveckla speciella överlevnadsstrategier som har vissa paralleller med missbrukarens beteende. Anhöriga lägger ofta ner allt mer energi på att bemästra problemen allteftersom missbruket ökar. Det blir en väsentlig del av livet. Man kan känna sig hjälplös och precis som för missbrukaren mår man allt sämre psykiskt.

Känslan av värdelöshet kan infinna sig. Mönstren som upprepas blir ett spel som ingen kan vinna, inte ens orden ”nästa gång blir det annorlunda” ger hopp längre och man blir sårad, arg, ledsen och rädd. Du tar på dig ett ansvar som förälder, make/maka, bror, syster, arbetsgivare/vän. Det finns en tro på att just nu behövs jag och vi skall hålla ihop tills vi får ordning på det här, men man kanske gråter, hotar, klandrar eller förnekar att problemet finns.

Vi vill ge familj, vänner, kollegor och yrkesverksamma förståelse för varför det blev som det blev och hopp om en bättre framtid. Vi vill förmedla kunskap om varför rollerna ser ut som de gör i familjen eller relationen och hur de kan förändras. Genom insikt och kunskap om anhörigas roll i ett missbruk/beroende ges möjligheter till förändring och ökad livskvalitet.

Nya relationer

Tillfrisknandet berör alla anhöriga som står den missbrukande/beroende nära. Mycket tid, kraft och pengar läggs ner på att den misbrukande skall få all upptänklig hjälp. Allt för lätt bortser man från den stora osäkerhet och förvirring som familjen ofta känner då den skall lära sig att leva med en rehabiliterad missbrukare. Att bygga upp nyarelationer till den här förändrade människan kan vara svårt. När missbrukaren slutar droga förlorar man missbrukaren, ett sätt att leva där alla vet vad man har att vänta sig av varandra.

Rockesholm Behandling & Utbildning bjuder in patienter, anhöriga till patienter och yrkesverksamma att delta i anhörigprogram. Vi vill att Du som deltar i anhörigprogram skall känna att detta är till för Dig och ingen annan. Du får tillfälle att träffa andra personer i samma situation. Du får kunskap om beroendeutvecklingen som en kronisk, framåtskridande, dödlig men behandlingsbar sjukdom.  Vi vill  förmedla kunskap om anhörigas behov och ge stöd och verktyg för att kunna förändra livet i positiv riktning. Vi erbjuder möjligheter till hopp om förändring och personlig utveckling oavsett om Du väljer att leva kvar i din relation eller att bryta upp från den.

Vilka kan delta?

- Anhöriga till patienter (familj, släkt & vänner)

- Anhöriga till personer som ännu inte sökt hjälp för sitt missbruk

- Arbetskollegor

- Personer uppvuxna i missbruksfamilj

- Yrkesverksamma som kommer i kontakt med missbrukare/beroende

Praktiskt information

Anhörigprogrammet pågår torsdag till söndag, en gång i månaden, med en uppföljningsdag två månader senare. Programmet pågår sammanlagt fem dagar.

Platsen är Sjövillan, som ligger vackert belägen vid sjön nedanför Rockesholm Behandling & Utbildning.

Vill du veta mer om anhörigprogrammet och hur du kan anmäla ditt intresse, kontakta oss på telefon: 0591 - 68 440 eller skicka e-post till info@rockesholm.com

Du kan även ladda hem vår folder om anhörigprogrammet genom att klicka Här

Catrine C

Telefon: 0591 – 68 440
Mobil: 0706 - 70 22 69
E-post: info@rockesholm.com