Återbesöksdagar (Inställt)

Inställt pga Covid-19. För patienter som fullföljt sin behandling erbjuder vi eftervård i samråd med uppdragsgivaren. Den innebär tre återbesök […]

Återbesöksdagar

För patienter som fullföljt sin behandling erbjuder vi eftervård i samråd med uppdragsgivaren. Den innebär tre återbesök á tre dagar […]

Återbesöksdagar

För patienter som fullföljt sin behandling erbjuder vi eftervård i samråd med uppdragsgivaren. Den innebär tre återbesök á tre dagar […]

Återbesöksdagar

För patienter som fullföljt sin behandling erbjuder vi eftervård i samråd med uppdragsgivaren. Den innebär tre återbesök á tre dagar […]