Karlskoga/Degerfors

Rockesholm behandlingshem vill tacka Karlskoga och Degerfors kommun för ett långt och bra samarbete med öppenvårdsbehandling och eftervårdsbehandling. Under dessa tolv år har vi tillsammans utvecklat en verksamhet som har varit i framkant avseende behandlingsmetoder, efter klienternas förändrade, mer komplexa, behov och problemsituationer.

Vi vill tacka så väl medarbetare som klienter för denna tid och önskar er all lycka till och välbefinnande.

/Rockesholm