Vårdkedja med förstärkt familjehem

Rockesholm och Startsteget AB i samarbete erbjuder vi ett unikt koncept. Av tidigare erfarenhet vet vi att en hel vårdkedja har större förutsättningar att leda till ett gott resultat.

Startsteget AB arbetar med både traditionell och förstärkt familjehemsvård sedan 2016 och är verksamma i mellersta Sverige. Alla anställda är utbildade socionomer, beteendevetare eller socialpedagoger och har många års erfarenhet av att arbeta med familjehemsplacerade barn, ungdomar och unga vuxna i såväl kommunal som privat regi.

Startstegets verksamhet riktar sig bland annat till individer med mångfasetterad och komplex psykosocial problematik i alla åldrar.  Startsteget har under många år sett hur en familj med sin naturliga vardagskunskap som kompletteras med professionellt stöd utgör ett utmärkt alternativ när institutionsvård inte är möjlig eller tillräcklig.

Sammarbetet innebär att vi har möjlighet att i utökad grad, matcha individens problem och behov, med snabbt insatta resurser.

Stratstegets stödboendet i Eskilstuna har 4 platser och vänder sig till barn och unga i åldern 16-20 år som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation, som tidigare varit placerad för social problematik eller som kommit som ensamstående barn till Sverige.

När de inte har barn och unga i åldern 16-20 år placerade i sitt stödboende, fokuserar de på klienter som är äldre än 21 år likt Rockesholms stödboendet Per aspera i Örebro.

För Rockesholm och Startsteget innebär samarbetet att individen har tillgång till förstärkt familjehem eller stödboende i fortsatt eftervård. Startsteget erbjuder även psykoterapi, relationsbaserad behandling och vård för den enskilda under begränsad del av dygnet.

Behandlingsprocessen kan påbörjas på Rockesholm med utredning av individens problem, behov, styrkor och svagheter. Individen går sedan från motivation till primär, eventuell förlängd behandling, och sedan vidare till förstärkt familjehemsvård eller stödboende. I vissa fall kan en ung vuxen som är i familjehemsvård vara i behov av extra stöd för att bryta ett missbruksmönster, där Rockesholms mångåriga erfarenhet finns att tillgå.

Ett gott resultat förutsätter även att vi arbetar med individens nätverk (exempelvis anhöriga, och vänner). Därför erbjuder vi utbildning, i form av anhörigprogram, och nätverksmöten.

Gabriel Yakoub
Startsteget AB
Verksamhetschef
Tel: 0704-214099
www.startsteget.se

Mail: gabriel@startsteget.se