Utredning och avgiftning

Utredning

Utredning innebär insamling av bakgrundsdata, intervjuer och tester. ADDIS (Alkohol och Drog Diagnos Instrument) ligger till grund för diagnostik av missbruks- och beroendetillstånd. Här kan vi också visa hur beroendet har utvecklats för den enskilda individen över tid. För att optimera återfallspreventionen identifierar vi situationer som innebär återfallsrisker. Vi skattar förekomst av ångest- och depressionstillstånd och undersöker klienternas personlighet och förmåga att hantera denna. Även anknytningsmönster skattas liksom eventuellt behov av kriminalitetsprogram. En del tester används även som processinstrument vilket innebär de upprepas senare under behandlingen. Vi kan då, förutom genom den kliniska bedömningen, få ytterligare ett mått på klientens utveckling.

Vi erbjuder även en utökad utredning, på uppdrag av uppdragsgivare. Utöver testerna tillkommer två träffar med vår psykiater och två träffar med kognitiv beteendeterapeut. Med stöd av tester och klinisk bedömning lämnar vi utlåtande om vilka behov patienten har och rekommendationer om lämpliga åtgärder. Utredningstiden är två till tre veckor.

Avgiftning

Sedan 1987 avgiftar vi patienter från bensodiazepiner (beroendeframkallande mediciner) och deras motsvarigheter. Abstinens som uppstår under nedtrappning görs på ett tryggt sätt efter den enskilda individens behov och förmåga. Svårighetsgraden är mer avhängig hur länge man tagit medicinen än hur stort intaget varit och det är viktigt att möta upp eventuell psykisk samsjuklighet som kan döljas av medicinen men som framträder under nedtrappningen. Syftet är alltid att klienten ska ges en rimlig chans att klara sig utan fortsatt medicinering efter genomförd avgiftning. Därför ges nästan alla dessa klienter individuell KBT i tillägg till 12-stegsbehandlingen.