Behandling

Om behandlingen

Rockesholm är ett behandlingshem som vänder sig till vuxna män och kvinnor som av olika anledningar fått problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel. Det innebär att du använder en substans på ett sätt som du inte längre klarar att styra över. Ofta börjar ett bruk av alkohol/droger med ett behov av att döva känslor, som ångest och nedstämdhet och/eller för att lindra smärta, söka spänning, glädje eller avslappning. Vägen in i ett beroende är personlig, alla har sin historia. Vägen fram till att fatta ett beslut om att bryta med drogerna och leva ett nyktert och drogfritt liv ser också olika ut för olika individer.

Behandlingspersonal

Alla som arbetar som behandlare på Rockesholm har eget beroende, men är sedan många år nyktra och drogfria. Respekt för individen oavsett bakgrund och historia är av stor vikt för oss. Du skall vara accepterad för den du är. I vår behandling använder vi inte konfrontation. Vi lägger istället fokus på de konsekvenser som missbruket har gett dig. Att bestämma sig för att bryta med alkohol och droger är för många ett svårt beslut. Vägen till att bli fri från missbruk kan upplevas som lång och svår, men det finns otaliga historier av personer som gått den vägen och idag lever ett liv fritt från droger. Vinsten de har gjort ser olika ut, men det handlar i de flesta fall om ett bättre fysiskt och psykiskt mående och att de tagit tillbaka det som beroendet berövat dem. Det handlar om omsorg, om sig själv och andra. Det handlar om att ta ansvar, ha respekt, och kunskap, om sig själv, om andra i sin direkta närhet, men även i ett större sammanhang. Ett missbruk eller beroende drabbar även de som finns i din närhet: fru, barn, vänner, arbetskamrater etc. Vi erbjuder därför ett eget program för dem. Se mer under fliken anhörigprogram.

Metod

Vår behandling bygger på AA-s tolv steg och kognitiva metoder, vilket handlar om att förändra tankar, känslor och beteenden. Vi ser beroendet som en obotlig, men behandlingsbar sjukdom. Behandlingstiden är i de flesta fall sex till åtta veckor. Man startar med två veckors motivationsbehandling och går sedan vidare till primärbehandlingen. Att det kallas för primärgrupp betyder att vi ser beroendet som primärt. Drogproblemet går före allt annat. Behandlingen sker i grupp och individuellt. Vinsten med gruppen är att man kan identifiera sig med andra som har liknande problem. Du är inte ensam. Det som känns svårt att tala om i grupp kan du ta upp med din behandlare eller med vår kognitiva beteendeterapeut.

Hur kan jag få hjälp?

Den vanligaste vägen till att få en behandling går via socialtjänsten, du kan kontakta dem i din hemkommun. Grunden är att om du gör en ansökan om vård och behandling är socialtjänsten skyldig att starta en utredning och sedan fatta ett beslut. Vill du veta mer om vilka rättigheter du har till vård och behandling finns en skrift hos socialstyrelsen. Den finns på svenska, arabiska, engelska, ryska och somaliska.

Om du avtjänar ett straff eller riskerar att bli dömd för brott som är missbruksrelaterade kan du genom kriminalvården ansöka om vård och behandling. Har du ekonomiska möjlighet att själv betala för vården kan du självklart ta en direkt kontakt med oss. Andra vägar till att få behandling är att gå genom din arbetsgivare och/eller företagshälsovården.

Under den tid man är inskriven för behandling har man även rätt att vara sjukskriven.

Praktisk information

Rockesholm ligger vackert belägget med skog och sjöar, sex mil utanför Örebro. Det finns bra möjligheter till stillhet och promenader i naturen. Det är en lugn och rofylld miljö. Vi har även ett eget kapell för stilla stunder och en präst besöker oss med jämna mellanrum för en stilla andakt eller för enskilda samtal.

Vår personal är välutbildad. Vi har internationellt certifierade alkohol- & drogbehandlare, kbt steg 1 terapeuter, sjuksköterska, rådgivare, administrativ personal, kock, husmor och vaktmästare. Varje vecka kommer en psykiater till oss.

Under din vistelse på Rockesholm får du ett eget rum. Det finns en kiosk och ett mindre gym. Du får ta emot besök varje söndag från 13.30 till 17.30

Observera!

Alla besökare till patienter som kommer från Kriminalvården eller Frivården ska lämna sina namn till personalen på Rockesholm då de kommer hit för att besöka sin anhörig. Detta pga. att Kriminalvården och Frivården har infört nya regler kring detta. Rockesholm som vårdgivare är skyldiga att registrera namn på dem som besöker personer som de har placerat här för behandling. Önskar ni mer information kring detta är ni välkomna att kontakta Rockesholm på tel: 0591 – 68 440.