SKAM

Vår anhörigbehandlare har deltagit i SKAM kurs för behandlare.. Sep 2020 Göran Larsson präst/psykoterapeut /författare.. Kopparormen.se