Childrens Program Sverige

Välkommen till Childrens Program Sverige!
Det finns nu möjlighet att delta i Childrens program 20-23/4 2017 för barn tillsammans med deras föräldrar.

Kontakta anhörigbehandlare
Catrine för mer information
på 0591-68440 eller maila catrine@rockesholm.com
För mer information om själva programmet går att läsa på www.childrensprogram.se