Utbildningsdagar

Rockesholm kan erbjuda utbildningsdagar som är individuellt anpassade efter uppdragsgivarens önskemål. Den tid som avsätts utifrån målbild avgör hur innehållet disponeras. Vi pratar om:

  • Beroendesjukdomen och hjärnans belöningssystem
  • Olika typer av bruk, missbruk och beroende, skillnaderna (ta bort röd text) och varningssignaler
  • Anhöriga och familjeroller i familjer där det finns missbruk eller beroende
  • Information om 12 – stegsprogram, kognitiv beteendeterapi (KBT) och andra behandlingsmetoder som Rockesholm använder sig av

Uppdragsgivare kan exempelvis vara:

  • Socialtjänst
  • Företag
  • Olika utbildningsorgan