Utbildningsdagar

Rockesholm kan erbjuda utbildningsdagar som är individuellt anpassade efter uppdragsgivarens önsekmål. En eller flera utbildningsdagar kan exempelvis fokusera på:

  • Beroendesjukdomen och hjärnans belöningssystem
  • Olika typer av bruk, skillnaderna och varningssignaler
  • Anhöriga och familjeroller i familjer där det finns missbruk eller beroende
  • Information om 12 – stegsprogrammet, Kognitiv beteendeterapi (KBT) och andra behandlingsmetoder som Rockesholm använder sig av

Uppdragsgivare kan exempelvis vara:

  • Socialtjänst
  • Företag
  • Olika utbildningsorgan

Den 30 maj 2012 genomförde Rockesholm en utbildningsdag för yrkesverksamma i Karlskoga kommun. Dagen behandlade anhörigas behov i förhållande till missbruk/beroende. Syftet med dagen var att personal som möter personer med missbruk- och beroendeproblematik och deras anhöriga skulle få ökad förståelse för anhörigas behov samt kunna informera om vart anhöriga kan vända sig för att få stöd. Programmet för dagen innehöll bland annat föreläsning om beroendeutveckling, information om Rockesholms Anhörigprogram och föreläsning om familjeroller och maktlöshet.