Johan A

– Alkohol- &   drogbehandlare/Elev
(under utbildning)
– Motiverande samtalsmetodik
– ADDIS
– ASI
– ÅP

Telefon: 0591-68440
Mobiltelefon: 070-6702292
Skriv e-post