Hanna B

– Alkohol- &   drogbehandlare
(under utbildning)
– Motiverande samtalsmetodik
– ADDIS
– ASI
– ÅP
Telefon: 0591-68440
Mobiltelefon: 070-6702275
Skriv e-post