Christian R

-Miljö- och kvalitetssamordnare, schemaansvarig
Telefon: 0591 – 68 440
E-post: schema@rockesholm.com