Vårdkedja med förstärkt familjehem

Rockesholm och Familjehem i Väst AB i samarbete erbjuder vi ett unikt koncept. Av tidigare erfarenhet vet vi att en hel vårdkedja har större förutsättningar att leda till ett gott resultat.

 Från familjehemmens sida finns stöd från och tillgång till kvalificerad alkohol- & drogterapi om behov finns. Det innebär att vi har möjlighet att med god timing matcha klientens problem och behov med snabbt insatta resurser.

För Rockesholm och Familjehem i Väst innebär samarbetet att klienten har tillgång till förstärkt familjehem i fortsatt eftervård.

Ett gott resultat förutsätter även att vi arbetar med klientens nätverk (exempelvis anhöriga, vänner och arbetskamrater). Därför erbjuder vi utbildning, i form av anhörigprogram, och nätverksmöten.

Behandlingsprocessen påbörjas med utredning av klientens problem, behov, styrkor och svagheter. Klienten går sedan från motivation till primär, eventuell förlängd behandling, och sedan vidare till förstärkt familjehemsvård. Läs mer här:

Folder förstärkt familjehem.