Utredning och avgiftning

Utredning

Utredning innebär insamling av bakgrundsdata, intervjuer och tester. ADDIS (Alkohol och Drog Diagnos Instrument) ligger till grund för diagnostik av missbruks- och beroendetillstånd. Här ser vi också hur beroendet har utvecklats över tid. För att optimera återfallspreventionen identifierar vi situationer som innebär återfallsrisker. Vi skattar ångestsymtom, depressionstillstånd och undersöker klienternas personlighet och mognad samt risk för personlighetsstörning. Samtliga tester används som processinstrument. Alla tester förutom ADDIS görs två gånger under behandlingen och vi kan då få en uppfattning om klientens utveckling.

Vi erbjuder även en utökad utredning som görs på uppdrag av uppdragsgivare. Utöver testerna tillkommer två träffar med vår psykiater och två träffar med kognitiv beteendeterapeut. Med stöd av tester och klinisk bedömning lämnar vi utlåtande om vilka behov patienten har och rekommendationer om lämpliga åtgärder. Utredningstiden är två – tre veckor.

Avgiftning

Sedan 1987 avgiftar vi patienter från bensodiazepiner och deras motsvarigheter. Avgiftningen/läke-medelsnedtrappningen är tidsmässigt individuellt anpassad efter behov.