Örebro

De metoder vi huvudsakligen  använder är MI, 12-steg, KBT, ÅP och mindfulness. I schemat finns även utrymme för uppföljningssamtal, nätverksmöten m.fl. insatser. Tillgång till anhörigprogram och kriminalitetsprogram finns genom Rockesholm. Eftervårdens primära mål är återfallsprevention som bedrivs enligt ÅP (Wirbing mfl.).

Malin Sandström – Alkohol-& drogbehandlare
lyftet.orebro@rockesholm.com
Besöksadress:
Drottninggatan 29
7o2 22 Örebro
Telefon: 0591-68440
Mobil: 070-670 22 76