Motivation & Primärbehandling

Många missbrukar alkohol och droger för att man inte mår bra och de flesta som missbrukar får fysiska och psykiska problem som konsekvenser av missbruket.

Rockesholms mål med behandlingen är att klienten ska uppnå nykterhet och drogfrihet. För att klienten kunna behålla sin nykterhet och drogfrihet förutsätter det att vi hjälper honom/henne till ett välbefinnande, annars finns det uppenbara risker för återfall. SBU visade 2002 att 12-stegsprogrammet och kognitiv beteendeterapi (KBT) utgjorde två av de mest effektiva behandlingsmetoderna för missbruk. Vi har därför integrerat dessa metoder i motivations- och primärbehandlingen, både på gruppnivå och i individuella samtal.

Rockesholm tillämpar även andra metoder som visat sig ha effekt så som motiverande intervjuteknik (MI), aggression replacement training (ART), mindfulness, delar av dialektisk beteendeterapi (DBT) och Kriminalitetsprogram. Efter inskrivning deltar klienten två veckor i utrednings- och motivationsbehandling. Den avslutas med att vi i samråd med uppdragsgivare och klient upprättar en individuell behandlingsplan. Därefter följer fyra till sex veckors primärbehandling.