Information om besök Med anl. av Covid-19

  •   Alla besök föranmäls och skall godkännas av behandlare, begränsat antal besökare.
  •   Besökare måste vara symptomfria samt inte varit i kontakt med någon som uppvisar symptom.
  •   Besök sker på angiven plats (Kapellet och trädgården)
  •   Inga besökare får vistas i Huvudbyggnaden, Sibirien eller Kiosken/Baracken.
  •   Håll minst 1,5m avstånd under besök för att undvika smittspridning.
  •   Folkhälsomyndighetens rekomendationer gäller, för mer information se:https://www.folkhalsomyndigheten.se

Ladda hem broschyr  för utskrift