SKAM

Vår anhörigbehandlare har deltagit i SKAM kurs för behandlare.. Sep 2020
Göran Larsson präst/psykoterapeut /författare..